Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Bezoek

Vandaag 20
Deze week 261
Deze maand 1791
Sinds 11-2008 807752

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 Een fragment in het Geleens.

 

 

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Uunievussiealuh Vurkloaring van duh Rechtuh van duh Miensj
   
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artiekul ein
Alluh miensjuh weearuh vrie en guliek in weeardigheit en in rechtuh guboaruh. Zie zzin buhguftig mit vursjtantj en guhweituh, en buhhuueruh zich noa ein in unnuh geis va broedursjap tuh gudraaguh.

   
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artiekul 2
Ein eedur heat aasjproak op alluh rechtuh en vrieheituh, in deezuh vurkloaring opgesoomp, zoongur einig oongersjiet va welkun aart dan owch, es ras, kluuer, taal, gotsdeens, poolietiekuh of anguruh euvurtuuging, nasjoonaaluh of moatsjappullukkuh aafkooms, eigundoom, guhboartuh, of angurruh sjtaatus.
Wie-ur zal gein oongursjiet weearuh gumaak noah duh poolietiekuh, juuriediesuh, of inturnasjioonaaluh sjtaatus van ut lantj of gubeet woohe-er eemus buhhuuert, ut maak neet oet of ut un onaafhankulluk, trust, of neet zelluf buhsjtuurunt gebeet butruf, of dat ut ein of angurruh buhperking van duh soevurreinieteit buhsjteit.

   
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artiekul 3
Ein-eedur heeat ut rech op leeavuh, vrie-heit en oonsjentbaarheit van zie pursoon.
   
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artiekul 4
Neemus zal in sjlaavurnie of hoorigheit gehouwtuh weearuh. Sjlaavurnie en sjaavuhhanjul zin in eedurruh vorrum vurbojuh.
   
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Artiekul 5
Neemus zal oongurworpuh weearuh aa folturringuh, en owch neet aan un vrie-uduh, oonmiensjulukkuh of oonteearunduh buhhanjuling of buhsjtroafing.  2024 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Mit twie dobbelstein dertien ouge goeje.
Met twee dobbelstenen dertien ogen gooien. "
- Limburgs spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.

Meer minderheidstalen bij Talennet

Nedersaksisch, Fries, Faeröers, Afrikaans, Baskisch, Catalaans, Zwitserduits, Papiamento, Iers, Welsh en Schots.